Cięcie płyt

Cięcie płyt warstwowej możemy wykonać na dwa sposoby:

  • cięcie na długości
  • cięcie na grubości

Obydwa sposoby cięcia płyty warstwowej mają na celu jeszcze lepsze jej dopasowanie w trakcie montażu. Płyty warstwowe cięte za pomocą profesjonalnych maszyn i urządzeń mają na celu precyzyjne i dokładne odwzorowanie zadanych wielkości celem ich późniejszego zastosowania podczas montażu.

Płyta warstwowa cięta na długości przy użyciu odpowiednich maszyn to idealnie odwzorowany wymiar na całej długości oraz prosta krawędź płyty warstwowej, którą bez oporu możemy zamontować na budynku, bez obaw związanych z jakością zastosowanej płyty. Tego typu rozwiązanie jest stosowane wówczas gdy obiekt wykonany z płyty warstwowej wymaga niestandardowej długości płyty obornickiej. 

Płyta warstwowa przecięta na długości Przecięcie płyty warstwowej na długości Przecięcie płyty warstwowej na długości Przecięcie płyty warstwowej na długości Przecięcie płyty warstwowej na długości

 

Płyta warstwowa cięta na grubość pozwala na zastosowanie mniejszej grubości płyty warstwowej, wszędzie tam gdzie nie mamy możliwości zastosowania płyty warstwowej o normalnej grubości. Proces technologiczny jest wykonywany przy udziale nowoczesnych maszyn i urządzeń dzięki czemu wykonane cięcia są precyzyjne i efektywne, jednocześnie zminimalizowane jest uszkodzenie płyty warstwowej w procesie cięcia. 

 

Cięcie płyt warstwowych na grubość Cięcie płyty w przekroju pionowym Cięcie na grubość płyty warstowej Cięcie płyt obornickich po grubości Cięcie płyt obornickich na grubość